Αρχές

Ο Επιστημονικός Σύλλογος για την Ψυχαναλυτική Κλινική “Jacques Lacan” ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001. Σκοπός του Συλλόγου είναι να συνδράμει στη συγκρότηση και μετάδοση της γνώσης που πηγάζει από την ψυχαναλυτική κλινική, σύμφωνα με το ήθος της αναλυτικής πράξης.

Ο Σύλλογος εγγράφεται στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και κλινικής κατάρτισης όσων ενδιαφέρονται για τον προσανατολισμό της κλινικής εμπειρίας από τον αναλυτικό λόγο, είτε οι ίδιοι ασκούν είτε όχι κλινική πρακτική. Η κλινική κατάρτιση που παρέχει ο Σύλλογος  απευθύνεται σε ψυχαναλυτές, ψυχίατρους, ψυχολόγους, αλλά και γενικότερα σε όσους εργάζονται στο τομέα της ψυχικής υγείας. Ο Σύλλογος δεν διαμορφώνει αναλυτές και δεν απονέμει κανένα δίπλωμα ή τίτλο ψυχαναλυτή, δεν αποτελεί διαδικασία εποπτείας και δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο την ιδιαίτερη ευθύνη της χρήσης του τίτλου του αναλυτή από όποιον ασκεί δραστηριότητα με αυτό τον τίτλο.

Ο Σύλλογος πιστεύει ότι η γνώση που πηγάζει από την αναλυτική εμπειρία και από τα κείμενα του Φρόιντ, του Λακάv και άλλων ψυχαναλυτών, έχει ως αποτέλεσμα μια άλλη τοποθέτηση ως προς την κλινική εμπειρία και επιφέρει αλλαγές στον προσανατολισμό της πρακτικής γενικότερα στο τομέα της ψυχικής υγείας. Ο τομέας αυτός της κλινικής κατάρτισης με πρότυπο την ίδρυση από τον ίδιο τον Λακάv του τμήματος κλινικής (Section clinique) διαφέρει από τις πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνες όπως επίσης διαφέρει και από τις πρακτικές εποπτείας τις οποίες και δεν υποκαθιστά.

Ο Σύλλογος θεωρεί και υποστηρίζει  ότι δεν υπάρχει άλλη μετάδοση της ψυχανάλυσης από την ίδια την αναλυτική εμπειρία. Η εμπειρία αυτή με έναρξη το διάβημα κάθε υποψήφιου αναλυόμενου, είναι θέμα που αφορά το ίδιο το υποκείμενο που αποφασίζει ελεύθερα να συναντήσει τον αναλυτή που έχει επιλέξει, έως και την περάτωση της δικής του ανάλυσης.

 
Έκδοση του Συλλόγου

PIERRE BRUNO - UNE PSYCHANALYSE: DU REBUS AU REBUT

Nancy Barwell, Pierre Bruno, Veroniqué Sidoit - Le Savoir Du Psychanalyste

MARIE-JEAN SAURET - MALAISE DAN LE CAPITALISME

PSYCHANALYSE 28 - LACAN ET WITTGENSTEIN

PIERRE BRUNO - Lacan Passeur de Marx - L' invention du symptôme

PIERRE BRUNO - LA PASSE

ISABELLE MORIN - La Phobie, Le Vivant, Le Féminin

Sidi Askofaré - D'un discours l'Autre

Θάνος Λίποβατς - Η απατηλή σαγήνη και η διαβρωτική βία του κακού

Για να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας, συμπλρηρώστε το e-mail σας.